Hussein Salim -Nostalgia, 2018, Acrylic on Canvas, 120 x 180 cm