Nomalizo, ufike ukhuselekile 2019 Acrylic on card 140 x 160 cm