Hussein Salim Nostalgia 2018 Acrylic on Canvas 120 x 180 cm